Fiscus mag prijs van aandelen niet zomaar betwisten

In groepen van vennootschappen of tussen natuurlijke personen en hun vennootschap worden niet zelden aandelen verhandeld. De fiscus kijkt toe op de prijs die gehanteerd wordt bij zon transactie. Is daarbij geen prijs beschikbaar die werd onderhandeld met een goed ingelichte onafhankelijke partij, dan kan de belastingplichtige zich enkel baseren op waarderingsmodellen. De fiscus poogt dan in zon geval waarderingsmethodes te gebruiken die tot een lagere waarde leiden om zo een overprijs op de een of andere manier te kunnen belasten. Maar mag de fiscus zonder meer andere methodes in de plaats stellen van degene die de belastingplichtige hanteerde? De rechtbank van eerste aanleg in Luik kreeg onlangs zon geval te behandelen.