Fiscus mild voor berouwvolle klanten

(tijd) - Particulieren en bedrijven die de voorbije jaren niet al hun inkomsten hebben aangegeven, krijgen een eenmalige kans dat alsnog goed te maken. Ze moeten enkel de verschuldigde belasting betalen en hoeven geen boete of straf te vrezen. Wie vorig jaar geen gebruikmaakte van de EBA, krijgt een tweede kans om roerende inkomsten aan te geven. Indien dat in de eerste helft van 2006 gebeurt, betaalt men enkel de gebruikelijke belasting. Fiscale regularisatie