Advertentie
Advertentie

Fiscus miskent belang voorzieningen verzekeraars

BRUSSEL (tijd) - De fiscus heeft het de jongste tijd gemunt op de provisies van verzekeringsondernemingen. De Koninklijke Vereniging van Belgische Actuarissen hekelt deze houding. 'Het is geen luxe dat we voorzieningen aanleggen. Dat maakt deel uit van de kern van het verzekeringsberoep om ten allen tijde aan de verplichtingen tegenover de verzekerden te kunnen voldoen. De fiscus wil jaarlijks zijn geld innen, maar de verzekeringsactiviteit laat zich niet samenballen in een jaar. We moeten vermijden dat de fiscale beperking op provisies op termijn als actuarieel maximum wordt beschouwd.'Aan het woord zijn Jean-Michel Kupper, Johan Bertrands en Eddy van den Borre. Zij zijn respectievelijk voorzitter, secretaris-generaal en voorzitter van het comité beroepsbelangen van de Koninklijke Vereniging der Belgische Actuarissen (KVBA). De KVBA bestaat sinds 1895 en telt meer dan 560 leden, het gros van de Belgische actuarissen. De beroepsvereniging werd onlangs geherstructureerd rond drie pijlers: informatie en organisatie; beroepsbelangen en internationale zaken. Een van de hoofdbekommernissen voor het nieuwe bestuur, dat in januari aantrad, is de erkenning van het beroep. Vijf jaar geleden werd hiertoe reeds een eerste stap gezet met de creatie van de wettelijke functie van aangewezen actuaris. Hij moet een verzekeringsmaatschappij adviseren inzake de tarieven, de provisies, de herverzekeringen, de winstdeelname en de rendabiliteit.