Fiscus moet bekentenis in haar geheel honoreren

Soms geven belastingplichtigen bij hun aangifte een uitleg of argumentatie in de vorm van een 'fiscale bekentenis'. Gewoonlijk gaat het om een geheel van feiten, die samen één 'waarheid' vormen. De vraag is of de fiscus bij de beoordeling van de aangifte een selectie mag maken uit de componenten van de bekentenis, of ze moet aannemen in haar geheel.