Advertentie
Advertentie

Fiscus moet openbaarheid van bestuur strikt toepassen

Sinds 1 juli 1994 is de wet op openbaarheid van bestuur van toepassing. Dat betekent dat de uitvoerende macht onder meer inzage moet verlenen in de bestuursdocumenten waarover zij beschikt. De federale fiscale administraties vallen, zeer tegen hun zin, ook onder deze bepaling. Vooral de zogenaamde passieve openbaarheid valt Financiën begrijpelijkerwijs zwaar. De Raad van State heeft de fiscus in twee recent gepubliceerde arresten in dat verband de levieten gelezen. En het is meteen duidelijk dat deze twee arresten de toon zullen zetten. De wet van 11 april 1994 (BS., 30;06.1994) betreffende de openbaarheid van bestuur voorziet, naast een voorlichtingsplicht van de overheid (actieve openbaarheid), vooral in de mogelijkheid voor de belastingplichtige om op verzoek alle bestuursdocumenten waarover de administratie beschikt in te zien en ze zo nodig te laten verbeteren. Deze laatste twee aspecten noemt men de passieve openbaarheid. Ook de federale fiscus moet dit aspect toepassen.