Advertentie
Advertentie

Fiscus moet rechtszekerheid bieden

(tijd) - Alain Zenner (PRL), de regeringscommissaris belast met de fiscale vereenvoudiging en de strijd tegen de fraude, werkt precies een jaar aan zijn opdracht. Zijn evaluatie na dat eerste jaar is niet eensluidend positief. Er is vooruitgang. Maar het gaat traag. Zenner legt vooral de nadruk op de nood aan een gelijke behandeling voor iedereen en alle bedrijven. Maar om die gelijkheid en rechtszekerheid te bieden, moet de fiscus duidelijke criteria hanteren. Zenner: Ik heb die concrete criteria nog steeds niet gezien.