Advertentie
Advertentie

Fiscus verbetert foutieve aanslag zelfstandigen

(tijd) - De fiscus stopt voorlopig met de verzending van de aanslagbiljetten voor het fiscale aanslagjaar 1995 die betrekking hebben op gezinnen met uitsluitend een zelfstandig inkomen. Dat heeft minister van Landbouw en KMO Karel Pinxten bekendgemaakt. Uit de aanslagbiljetten die de fiscus aan zelfstandigen heeft verstuurd, bleek dat de bijzondere sociale bijdrage dubbel werd aangerekend. Zelfstandigen betalen die extra bijdrage reeds via de gewone sociale bijdragen. Tot de fiscus zijn interpretatiefout heeft rechtgezet, mogen geen nieuwe aanslagbiljetten meer verstuurd worden. De 135.000 zelfstandigen die reeds een aanslagbiljet kregen, moeten geen bezwaarschrift indienen tegen de dubbele bijzondere sociale bijdrage. De fiscus gaat de fouten ambtshalve rechtzetten door middel van een negatieve incohiering. Wie een foutief aanslagbiljet ontving, krijgt binnenkort een verbeterde versie. KB