Fiskaal luik programmawet vertoont nog witte plekken

(tijd) - De ministerraad heeft vrijdag dan toch het fiskale luik van de programmawet goedgekeurd, zij het dat er nog steeds voor 3 miljard frank bijkomende inkomsten moeten worden gevonden om de rekening te doen kloppen. Maar dit is niet de enige witte plek in het fiskale luik. Zo zijn de DBI voor elektriciteitsproducenten slechts "voorlopig' geregeld en is er ook nog sprake van een "eventuele' terugwerkende kracht van sommige maatregelen tot begin oktober '89. Naar verluidt wordt daarover gewacht op het advies van de Raad van State.