Advertentie
Advertentie

FISKAAL WEGWIJSBabelse spraakverwarring rond vennootschapsbelasting

(tijd) - De vaststelling dat bedrijven relatief minder belastingen zouden betalen dan voorheen leidt in bepaalde kringen automatisch tot de konklusie dat bedrijven almaar meer gebruik maken van fiskale aftrekmogelijkheden en vrijstellingen. Men spreekt dan doorgaans van oneigenlijk gebruik. Opvallend is ook dat telkens weer andere cijfers opduiken over de opbrengst van de vennootschapsbelasting, de hoogte van de bedrijfswinsten en de relatieve fiskale druk.