Advertentie
Advertentie

FISKAAL WEGWIJSBelastbaarheid van tantièmes in de vennootschapsbelasting

(van een medewerker) (tijd) - In het wetboek van inkomstenbelastingen stond niet zo heel lang geleden nog bepaald dat vennootschappen op aandelen belastbaar zijn op het totale bedrag van hun belastbare inkomsten, met inbegrip van tantièmes en andere vaste of veranderlijke bruto- bezoldigingen die ze toekennen aan bestuurders.