Advertentie
Advertentie

FISKAAL WEGWIJSDe bewijskracht van de loonfiches 281.10

(van een medewerker) (tijd) - Het artikel 47 paragraaf 1 van het Wetboek van inkomstenbelastingen (WIB) bepaalt dat sommige lasten slechts aftrekbaar zijn wanneer "individuele fiches' en 'samenvattende opgaven' worden ingediend. De vorm en de termijn waarbinnen die dokumenten moeten worden afgeleverd zijn bepaald door middel van een koninklijk besluit. De dokumenten waarvan sprake zijn voor bezoldigingen de samenvattende opgave 325.10 en de individuele fiches 281.10.