Advertentie
Advertentie

FISKAAL WEGWIJSGoedgunstige voordelen tegenover dochterondernemingen

(van een medewerker) (tijd) - Op de abnormale en goedgunstige voordelen die een belastingplichtige bekomt uit een onderneming ten aanzien waarmee hij rechtstreeks of onrechtstreeks enige band van wederzijdse afhankelijkheid heeft, mogen geen aftrekken van bedrijfsverliezen noch andere aftrekken zoals definitief belaste inkomsten, investeringsaftrek, aftrek KMO worden toegepast (art. 53 en 115 WIB).