Advertentie
Advertentie

FISKAAL WEGWIJSHet nieuwe aangifteformulier '90: wat u moet weten

(van een medewerker) (tijd) - In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 maart 1990 (BS van 10.3.90) werd het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting vastgelegd. Er werd natuurlijk rekening gehouden met de hervorming van de personenbelasting, maar ook struktureel werd een en ander gewijzigd. Het eerste deel van de aangifte dient voortaan als informatiedrager voor de computerverwerking van de gegevens (zie administratieve circulaire van 9 maart '90). Deel 1 werd van 8 tot 4 blz. herleid.