Advertentie
Advertentie

FISKAAL WEGWIJSOnderhoudsgeld zorgt ook voor fiskale beroering

(van onze medewerker) (tijd) - Dat de kwestie van het onderhoudsgeld in vele echtscheidingsgevallen het diskussiepunt bij uitstek vormt en in bepaalde gevallen zelfs tot gerechtelijke veroordelingen leidt (in geval van niet-betaling), neemt niet weg dat er ook fiskaal heel wat over te vertellen valt. Onderhoudsgeld is trouwens niet enkel verschuldigd in echtscheidingsgevallen, maar wordt ook vaak betaald door ouders aan hun kinderen of omgekeerd. Wie herinnert zich niet de spitse diskussies die in het verleden al werden gevoerd over de fiskale aftrekbaarheid van onderhoudsgelden die ouders betalen aan hun kinderen die aan een bepaalde universiteit studeren en er ook gedomicilieerd zijn.