Advertentie
Advertentie

FISKAAL WEGWIJSSamen naar het werk, maar wat met de aftrek van de kosten?

(van een medewerker) (tijd) - Artikel 44 WIB bepaalt dat bedrijfsuitgaven nodig voor het verkrijgen of behouden van belastbare inkomsten door de belastingplichtige mogen worden afgetrokken. Dat is de regel, maar net zoals in vele andere gevallen van de Belgische fiskaliteit moet die regel getoetst worden aan de konkrete voorwaarden die worden gesteld om van die regel te genieten.