FISKAALHoe zere vallen zij af, die fiskale wetten (vrij naar Guido Gezelle)

De ene fiskale wet is nog maar verwerkt of de ministerraad heeft reeds een beslissing genomen aangaande een voorontwerp van een nieuwe wet houdende fiskale bepalingen, een uitvloeisel van de zomerbegroting. Wat houdt dit voorontwerp zoal in?