FISKAALWerkende vennoten en bestuurders: let op uw huurkontrakt!

(van onze medewerker) (tijd) - In vorige bijdragen kon u al lezen dat de wet van 28 juli 1992 belangrijke wijzigingen aan het Belgisch fiskaal stelsel heeft aangebracht. Een van de belangrijkste wijzigingen lijkt ons de herkwalifikatie van onroerende inkomsten naar bedrijfsinkomsten met alle konsekwenties vandien.