Fiskale amnestie? Lees eerst de bijsluiter

Het "sukses' van de recente fiskale amnestie in Spanje doet de controverse rond de wenselijkheid en effektiviteit van een dergelijke maatregel weer oplaaien. De Spaanse amnestie bracht 350 miljard frank aan zwart geld boven water; 280 miljard via inschrijving laagrentend staatspapier met een looptijd van zes jaar en nog eens 70 miljard aan zwart geld dat boetevrij bij de fiskus werd aangegeven. Op zich een aardig sukses, maar niettemin cijfers waar men zich niet mag op blind staren. Bij het evalueren van een amnestiemaatregel moet men ook oog hebben voor de lange-termijneffekten.