Advertentie
Advertentie

Fiskale en doeane-kontroles tussen EG-landen weg in '93

(tijd) - In de handel tussen EG-landen blijft de belasting op de toegevoegde waarde uiterlijk tot 31 december 1996 in het land van bestemming geheven. Nadien moet dit in het land van oorsprong (produktie) gebeuren. Zowel voor bedrijven als voor privé-personen worden vanaf 1 januari 1993 alle fiskale en doeanekontroles aan de binnengrenzen van de EG afgeschaft. Voor de bedrijven worden de administratieve en statistische verplichtingen in hoge mate vereenvoudigd.