Advertentie
Advertentie

'Fiskale fraude is een protest van de burger'

BRUSSEL (tijd) - De meerderheid van de Belgische belastingplichtigen bekent fiskaal inciviek te zijn als zij de kans daartoe krijgt. Hoewel de afkeer van de bevolking voor institutionele en kriminele fiskale fraude erg groot is, blijkt zeven op de tien Belgen zich te bezondigen aan belastingontduiking. Uit burgerlijke ongehoorzaamheid omdat de tarieven te hoog zijn maar ook uit bekommernis om het eigen netto-inkomen op peil te houden.Dat blijkt uit een onderzoek van de katolieke universiteit van Louvain-La-Neuve (UCL). Een groep afgestudeerde juristen onder leiding van prof. Jacques Autenne ondervroeg 800 belastingplichtigen in Vlaanderen en Wallonië en peilde naar hun fiskaal gedrag en hun visie over het fiskale gedrag van de anderen. De resultaten van het onderzoek worden vandaag voorgesteld tijdens een colloquium van het 'Europees Centrum voor fiskaliteit' dat handelt over 'De burger en de fiskale fraude'. Het viel de onderzoekers vooral op dat de ondervraagde mensen vaak geen goede kennis bleken te hebben van de fiskale vaktaal. Begrippen als dekumuul moesten eerst uitgelegd worden. Er werden ook strikvragen gesteld om na te gaan of de ondervraagden de vragen wel goed begrepen hadden.