Fiskale hervorming in laatste Staatsblad van het jaar

(tijd) - Het laatste Staatsblad van het jaar is zoals gewoonlijk weer erg lijvig uitgevallen. Het bevat de nieuwe posttarieven en ook de nieuwe tarieven voor inlassingen allerhande in het Staatsblad. Ook het koninklijk besluit met de nieuwe regels voor de bedrijfsvoorheffing (zie elders in deze krant) is opgenomen, naast uiteraard de hele wet van 22 december 1989 "houdende fiskale bepalingen'. De komende dagen kan deze tekst door specialisten op eventuele verrassingen worden uitgevlooid. Gisteren trok de minister van financiën al de aandacht op een aantal andere wijzigingen in verband met de personenbelasting.