Fiskale koerier, nummer 16, 30 september 1989

Afwenteling belasting op derden - verhuring auto's; onroerende inkomsten - pacht en loopbaanpacht; bezoldiging werkende vennoten - aanzuivering rekening-courant.