Advertentie
Advertentie

Fiskale ontvangsten evolueren opnieuw zwakjes

(tijd) - Volgens een mededeling van minister Maystadt van financiën liggen de geboekte totale fiskale ontvangsten voor de eerste twee maanden van het jaar 1,4 % hoger dan voor dezelfde periode een jaar geleden. Daar zijn 17 miljard fr. geïnde maar nog niet geboekte ontvangsten niet in meegerekend. Bij verrekening loopt de stijging op tot 3,5 % maar dat steekt nog steeds een 2 % onder de raming op jaarbasis.