Fiskale ontvangsten krijgen oktobertklap

(tijd) - De fiskale ontvangsten vielen in de loop van de maand oktober en in vergelijking met verleden jaar fel tegen. Globaal werden 4,2 procent minder ontvangsten geboekt dan in oktober vorig jaar. De direkte belastingen lagen globaal zelfs 10,2 procent lager dan twaalf maanden geleden. Als de boekingsvertragingen worden meegerekend, ligt het resultaat van oktober 1,7 procent hoger dan verleden jaar. Financiën schrijft het slechte oktoberresultaat toe aan de ekonomische toestand.