Fiskale Sprokkels BTW-belastingplichtigen geen bankier van staat

Ondernemingen die goederen of diensten leveren aan de overheid, moeten vaak maandenlang wachten op de betaling van die faktuur. Zelf moeten die BTW-belastingplichtigen de aangerekende BTW op die faktuur vóór de 20ste van de maand die volgt op de maand van fakturatie doorstorten aan de BTW- administratie. BTW-plichtigen fungeren niet alleen als onbezoldigde ambtenaren voor de staat maar ook als bankiers die renteloze leningen verstrekken. Op een levering van bv. 10 miljoen frank is in de meeste gevallen 19% of 1,9 miljoen frank BTW verschuldigd. Als de verschuldigde BTW niet tijdig wordt doorgestort riskeert de belastingplichtige ondernemer of zelfstandige boeten en verwijlintresten. Bovendien kan de leverancier inzake naleving van betaaltermijnen tegenover de staat niet dezelfde dwangmiddelen aanwenden als tegenover zijn andere klanten, aldus volksvertegenwoordiger Bertouille.