Advertentie
Advertentie

FISKALE SPROKKELSFiskale aftrek van kapitaalaflossingen

(van onze medewerker) (tijd) - Om kapitaalaflossingen van hypotecaire leningen te kunnen aftrekken in uw aangifte in de personenbelasting, moet u aan welomschreven voorwaarden voldoen. Zo moet u o.m. als waarborg van de lening een tijdelijke overlijdensverzekering met afnemend verzekerd kapitaal of m.a.w. een schuldsaldoverzekering (SSV) afsluiten. Ingeval van overlijden van de verzekerde waarborgt deze verzekering een bedrag dat tenminste gelijk is aan het gedeelte van het ontleende kapitaal dat nog niet werd afgelost of wedersamengesteld. In de polis zelf staat de begunstigde de verzekerde som af aan de geldschieter ten belope van de nog resterende schuld op het ogenblik dat de verzekerde zou overlijden. Zo wordt de overlevende niet gedwongen de eigendom te verkopen. De hypoteek en de SSV moeten een duurtijd hebben van tenminste 10 jaar. Het ontleend kapitaal en het verzekerd kapitaal moeten bij de afsluiting van de SVV minstens gelijk zijn.