Fiskale vereenvoudiging

Wie dezer dagen zijn jaarlijkse belastingbrief heeft ingevuld, kan er van meepraten. Ons belastingstelsel is dringend aan vereenvoudiging toe. Het gaat om een onontwarbaar kluwen van regels en uitzonderingen. Wie iets meer heeft aan te geven dan enkel maar zijn arbeidsinkomen, geraakt er nog moeilijk wijs uit.