Fiskale verliezen KS kenden forse toename in 1993

(tijd) - De jaarrekening van de Kempense Steenkoolmijnen (KS), intussen herdoopt in NV Mijnen, vertoont over het boekjaar 1993 een post 'gekumuleerde fiskale verliezen' ter waarde van 22 miljard fr. In 1991 kwam die post niet voor, in 1992 bedroeg hij amper 7 miljard, verklaarde vakbondssekretaris Eddy Graller van het ABVV. Hij vreest dat KS opgemaakt wordt voor de uitverkoop.Graller volgt de afhandeling van het KS-dossier als vakbondssekretaris van de Mijnwerkerscentrale van het ABVV, die onderwijl wel gefuseerd is met de Algemene Centrale. Hij reageerde geschokt op de cijfers die vorige maandag op de algemene vergadering van KS werden meegedeeld en luchtte zijn wrevel in De Morgen.