FISKALITEIT - KOMMENTAAR

Het decennium van de jaren tachtig dat thans op zijn laatste benen loopt, was voor het ekonomisch beleid in ons land het decennium van de bewustwording. Nadat in de jaren zeventig de kollektieve verdwazing hoogtij vierde toen men dacht dat de bomen tot in de hemel groeiden, bracht het afgelopen decennium het "vallen van de frank'. De ekonomische wetmatigheden, die de bewindslui jarenlang aan hun laars lapten, werden opnieuw op hun juiste waarde geschat. De boodschap drong door dat men geen sociaal paradijs kan bouwen op een ekonomisch kerkhof.