Advertentie
Advertentie

FISKALITEIT - TABEL INKOME

VRIJGESTELD INKOMEN alleenstaande 165.000 gehuwden elk 130.000 kinderen ten laste : één 35.000 (handicap = dubbel) twee 90.000 drie 205.500 vier 327.000 elk meer + 125.000 thuisblijvend kind - 3 jaar 10.000 andere personen ten laste (p.t.l.) 35.000 niet hertr. wed. of weduwn. 35.000 ongehuwde ouder met kinderlast 35.000 handicap belastingplichtige 35.000 handicap echtg. of andere p.t.l. 35.000 huw. 1989 en best. midd. - 60.000 35.000 overl. echtg. 1989 en best. midd. - 60.000 35.000 overlijden andere p.t.l., ook in 1988 p.t.l. 35.000