Fiskus negeert nog steeds het bestaan van

(tijd) - Op boekhoudkundig vlak is het opstellen van gekonsolideerde rekeningen gemeengoed geworden, althans voor middelgrote en grote ondernemingsgroepen. In verschillende Europese landen is bovendien het beginsel van fiskale konsolidatie ook al sterk verspreid. In ons land wordt evenwel nog steeds rigoureus vastgehouden aan de afzonderlijke rechtspersoon. Elke vennootschap, ook al behoort ze tot een ondernemingsgroep, is voor de fiskus een aparte belastingplichtige. De enige "groepsnotie' die de fiskus erkent is het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI) waardoor dubbele belasting binnen een ondernemingsgroep vermeden wordt.