Advertentie
Advertentie

Flahaut wil Europees onderzoek naar Balkansyndroom

(tijd) - De minister van Landsverdediging, André Flahaut, vraagt in een brief aan zijn Zweedse collega, Björn von Sydow, het zogenaamde Balkansyndroom op Europees niveau te onderzoeken. Dat maakte de minister vrijdag bekend in een mededeling. Zweden is in de eerste helft van 2001 voorzitter van de Europese Unie. Daarna neemt België het voorzitterschap over.Veel militairen die sinds 1992 deelgenomen hebben aan de vredesopdrachten in de Balkan, kampen met gezondheidsproblemen. In België hebben vijf soldaten die actief waren in ex-Joegoslavië kanker. Ook Balkanveteranen uit Nederland lijden aan leukemie. Zeven Italiaanse militairen zijn al gestorven. Ook in Spanje en Portugal is alarm geslagen en zijn gezondheidsonderzoeken naar het Balkansyndroom opgestart.Vooralsnog is het niet mogelijk om een rechtstreeks verband te leggen tussen ziekten en de opdrachten in de Balkan. In een brief aan de Zweedse minister van Landsverdediging stelt Flahaut daarom voor om de gezondheidsproblemen van de duizenden Europese militairen die deelgenomen hebben aan verschillende vredesopdrachten in de Balkan voor een allereerste keer op Europees niveau te analyseren en erover te debatteren.Volgens de minister moeten het samenbrengen van de gegevens die door de verschillende medische diensten en specialisten van alle landen werden verzameld en een diepgaande analyse en uitwisseling van ervaring toelaten heel wat tijd te winnen in het onderzoek hieromtrent.In de mededeling zegt Flahaut nog dat het Europese onderzoek het zou moeten mogelijk maken om gemeenschappelijke acties te bepalen die een antwoord bieden op de verwachtingen van de betrokken militairen en hun families, en meteen ook om de veiligheid te verhogen tijdens de vredesmissies in het buitenland. WVDV