Flanders Tradelink versterkt netwerking rond internationale handel

Het Exportpromotiecentrum West-Vlaanderen, dat in maart 1987 op initiatief van voormalig VEV-voorzitter Pol Provost werd opgericht door de beide Kamers voor Handel en Nijverheid van de provincie en tien exporterende bedrijven, kreeg een nieuwe naam, Flanders Tradelink en verruimt zijn horizon van export tot de hele internationale handel. Het hoofddoel is voortaan de netwerkvorming ondersteunen tussen Vlaamse bedrijven die exporteren naar, importeren uit of investeren in het buitenland. De doelgroep blijft dezelfde.Kris Barrezeele