Flexibele tewerkstellingsvormen

Het is een realiteit dat de huidige arbeidsmarkt meer en meer gedreven wordt door de factor mobiliteit. Flexibiliteit wordt ongetwijfeld de norm van de komende jaren. Zowel werknemers als werkgevers staan meer en meer open voor varianten van de klassieke tewerkstelling. Deze varianten zijn over het algemeen geen onbekende: flexibele werkuren en tijden, interimarbeid, contracten voor bepaalde duur of bepaald werk, deeltijdse arbeid, telewerk. Geconfronteerd met die nieuwe tendenzen, stelt elke personeelsverantwoordelijke of adviseur zich uiteraard in de eerste plaats de vraag hoe dergelijke flexibiliteit in het arbeidsproces dient geïntegreerd te worden. Maar daarnaast mag er niet uit het oog worden verloren dat bij de inplanting van flexibele tewerkstellingsvormen de kans reëel is dat er discussie ontstaat met de vakbonden en de diensten der sociale inspectie. Bovendien is het niet altijd duidelijk hoe de werkgever de bepalingen van het arbeidsrecht (dat op dat vlak talrijke leemtes bevat) in dergelijke gevallen kan respecteren.De bedoeling van deze namiddag is dan ook een aantal vormen van flexibele tewerkstelling te toetsen aan de huidige vigerende regels inzake sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Waar nodig zal er gewezen worden op de risicos die de werkgever loopt en zullen er zoveel mogelijk praktische oplossingen naar voren gebracht worden.Plaats: Holiday Inn Gent ExpoDatum: Dinsdagnamiddag 4 april 2000Prijs: 7.500 frank (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: mdseminars@village.uunet.beDouane update: taxplanning en evoluties inzake douaneDit seminarie heeft twee doelstellingen. Enerzijds wordt een bondig en up-to-date overzicht gegeven van alle bestaande douaneregelingen. Anderzijds heeft de studiedag tot doel alle mogelijke technieken voor te stellen om zo weinig mogelijk douanerechten te betalen. Dit alles wordt toegelicht aan de hand van een groot aantal casestudies en Europese jurisprudentie. U zal na dit seminarie op de hoogte zijn van de meest recente wijzigingen en nieuwigheden en geen enkel douanedocument zal u nog vreemd zijn.Plaats: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemDatum: 4 april 2000 van 9.00u tot 17.30uPrijs: 16.400 frank, 406,64 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: Tijd Academie, Posthoflei 3, bus 9, 2600 Berchem, tel: 03/286.05.62, fax: 03/286.04.60, e-mail: academie@tijd.beUw facturatie in het jaar 2000Uw uitgaande factuur is misschien wel het beste visitekaartje van uw onderneming, niet alleen naar uw commerciële relaties toe, maar ook naar de fiscus. Voor de fiscus is een factuur uiteraard veel meer dan een visitekaartje, het is een essentieel controlegegeven. Het BTW-stelsel kan immers enkel goed functioneren zo de factureringsplicht gewaarborgd is. In de praktische toepassing van de BTW is de factuur de spil van het aftrekmechanisme. Maar ook de grotere toepassing van elektronische facturatie, self billing, en facturatie in een internationale context, ingegeven door een steeds sneller evoluerende en globaliserende economie, zet de huidige (Belgische) facturatieprincipes onder druk.Ondernemingen moeten er zich echter van bewust zijn dat het aanvaarden of uitreiken van gebrekkige facturen ongetwijfeld tot zware bestraffingen leidt. Meer en meer ondernemingen worden vroeg of laat geconfronteerd met de doorgedreven fiscale controles van de AOIF (Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit) en de BBI (Bijzondere Belastingsinspectie). Bij die controles wordt er immers niet geaarzeld geldboetes op te leggen voor niet conforme facturen. Deze geldboeten kunnen oplopen tot 200 procent van de verschuldigde of aftrekbare BTW (proportionele geldboete) en 2.000 frank per uitgereikte niet-conforme factuur (niet-proportionele geldboete).Plaats: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Datum: Donderdagnamiddag 6 april 2000Prijs: 7.500 frank (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: mdseminars@village.uunet.beTien hefbomen voor succes in KMOsOp vrijdag 7 april wordt het programma van De Efficiënte KMO voorgesteld. Dit is een actie- en begeleidingsprogramma voor KMOs dat door het KMO-Studiecentrum van de K.U.Brussel wordt georganiseerd met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De presentatie van het programma wordt voorafgegaan door een toespraak van KMO-specialist Prof. Dr. Rik Donckels. Hij zal het hebben over 10 hefbomen voor succes in KMOs. Daarna komen ook KMO-bedrijfsleiders aan het woord die het vorige programma hebben gevolgd.Plaats: K.U.Brussel, Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel (Koekelberg)Datum: vrijdag 7 april om 19.30u Inlichtingen en inschrijvingen: Dr. Rita Wardenier, Coördinator KMO-Studiecentrum, K.U. Brussel, tel: 02/412.42.28, fax: 02/412.42.00, e-mail: rita.wardenier@kubrussel.ac.beDe Efficiënte KMOOp 13 april vindt de eerste sessie plaats van het actie- en begeleidingsprogramma voor KMOs, dat wordt georganiseerd door het KMO-Studiecentrum van de K.U.Brussel en dat ondersteund wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het programma is verdeeld over twee modules van elk 10 avonden en behandelt in totaal 14 onderwerpen, zoals Omgaan met de arbeidsmarkt, Het ondernemingsplan, Steunmaatregelen van de overheid, Balans en resultatenrekening, Werken met budgetten. De werksessies worden geleid door mensen uit de praktijk. Belangrijk is ook dat het programma voorziet in een individuele begeleiding in het bedrijf.Plaats: K.U. Brussel, Vrijheidslaan 17, 1081 Brussel (Koekelberg)Datum: donderdag 13 april om 19.00u tot 22.00 u.Inlichtingen en inschrijvingen: Dr. Rita Wardenier, Coördinator, KMO-Studiecentrum, K.U. Brussel, tel: 02/412.42.28, fax: 02/412.42.00, e-mail: rita.wardenier@kubrussel.ac.beEffectief vergaderenIn het kader van participatief management en integrale kwaliteitszorg wordt meer dan ooit vergaderd. Deze vergaderingen bevorderen onder andere de betrokkenheid, de communicatie en de motivatie van uw medewerkers en collegas. Maar hoe vaak stelt u niet vast dat u op deze vergadering niet nodig was, dat er oeverloos gepalaberd wordt over details, dat men de timing niet respecteert, onvoorbereide onderwerpen aansnijdt en geen beslissingen kan nemen. Het aanreiken van technieken en vaardigheden welke effectief vergaderen bevorderen, beantwoordt aan een steeds groter wordende behoefte.Plaats: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemDatum: 25 april 2000 van 14.00u tot 17.00u Prijs: 8.700 frank, 215,72 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: Tijd Academie, Posthoflei 3, bus 9, 2600 Berchem, tel: 03/286.05.62, fax: 03/286.04.60, e-mail: academie@tijd.beDe controles van AOIF en BBITalrijke belastingplichtigen worden geconfronteerd met controles van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) en de Administratie van de ondernemings -en inkomensfiscaliteit (AOIF). De ervaring leert dat deze controles diepgaand kunnen zijn en dat tal van discussiepunten aan bod kunnen komen. De bedoeling van dit seminarie is dan ook om in de eerste plaats stil te staan bij de vraag hoe men zich het best kan voorbereiden op een dergelijke controle. Daarnaast worden tevens de meest voorkomende aandachtspunten overlopen die in een controle aan bod kunnen komen (en dit zowel inzake directe belastingen als BTW). Tenslotte worden de controlebevoegdheden van de fiscus afgelijnd en wordt de praktische waarde van een akkoord met de fiscus toegelicht.Plaats: Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Datum: Woensdagnamiddag 26 april 2000Prijs: 7.500 frank (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: mdseminars@village.uunet.beCoaching van medewerkersCoaching is geen synoniem van leidinggeven of management. Het is er, in welbepaalde omstandigheden, een cruciaal onderdeel van. Coaching heeft te maken met blijvende resultaten en hoe ze tot stand komen. In de huidige omstandigheden zijn wij vooral resultaatgericht, verliezen wij het menselijke aspect uit het oog. Paradoxaal genoeg hebben medewerkers precies nu andere behoeften om naar blijvende resultaten gecoached te worden.Plaats: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 Edegem Datum: 26 april 2000 van 9.00u ot 17.00u met middaglunchPrijs: 16.400 frank, 406,64 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: Tijd Academie, Posthoflei 3, bus 9, 2600 Berchem, tel: 03/286.05.62, fax: 03/286.04.60, e-mail: academie@tijd.beIn aanvaring met de sociale inspectieTijdens deze werksessie met maximaal twintig deelnemers krijgt u een volledig praktijkgerichte analyse van de bevoegdheden van de sociale inspectie, waarbij uiteraard de nodige aandacht wordt geschonken aan de nieuwe Programmawet die de sancties tegen inbreuken op de sociale wetgeving drastisch heeft hervormd.Het lijdt geen twijfel dat de invoering van deze Programmawet zowel de aansprakelijkheid van werkgevers als het financiële kostenplaatje voor de ondernemingen heeft doen toenemen, daar de sociale administratie niet langer het standpunt van de arbeidsauditeur moet afwachten vooraleer zij de nodige boetes zal kunnen opleggen. Bovendien blijkt uit de praktijk dat de sociale inspectie meer en meer intens optreedt, terwijl de meeste ondernemingen zelden op de hoogte zijn van de wettelijke grenzen van de bevoegdheden van deze inspectie of hoegenaamd niet op de hoogte zijn van hun eigen wettelijke verplichtingen.Plaats: Kasteel van BrasschaetDatum: Donderdagnamiddag 27 april 2000Prijs: 15.950 frank (excl. 21 % BTW)Inlichtingen en inschrijvingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 GENT, tel. 09/224.31.46, fax. 09/225.32.17, e-mail: mdseminars@village.uunet.be