Flink meer winst voor Deutsche Bank

FRANKFURT (dpa) - Deutsche Bank, de grootste bank van West- Duitsland, heeft in de eerste helft van dit jaar een bedrijfswinst behaald dat 20% hoger is dan in de eerste helft van vorig jaar. De bank maakte donderdag bekend dat de verbetering een gevolg is van de aanhoudend grote vraag naar kredieten en van de hogere kommissie die ontvangen werden met betrekking tot de effektenhandel, in de eerste plaats de aandelentransakties.

Bij de moedermaatschappij van de bank steeg de winst (zonder de handel voor eigen rekening) met 24 % tot 1,26 miljard DM. Aan rente verdiende de bank 2,57 miljard DM, 7,2 % meer. Door de opleving op de effektenmarkten nam het provisie- inkomen toe met 8,3% tot 1,04 miljard DM.In het hele bankconcern ging de winst zonder de handel voor eigen rekening met 20,5%omhoog tot 1,87 miljard DM.

De baten van het hele bankconcern kwamen in de eerste helft van dit jaar uit op 338,4 miljard DM, 9,4% meer dan in dezelfde periode van het afgelopen jaar. De moedermaatschappij was goed voor een stijging met 11,4% tot 207,5 miljard DM.

Door de overneming van de Spaanse Banco Comercial Atlantico groeide het aantal vestigingen van Deutsche Bank in het buitenland tot 300. De bank heeft in totaal 1628 vestigingen met 55.622 werknemers.

De bank bezit naar eigen zeggen voldoende kapitaal voor een verdere uitbreiding. Vorig jaar werd het kapitaal met 3,9% van het balanstotaal verhoogd tot 13,06 miljard DM. Deutsche Bank is trouwens vol vertrouwen over de globale cijfers voor 1989. Afgevaardigde-bestuurder Alfred Herrhausen zei reeds in mei dat de bank serieus zou nadenken over een dividendverhoging wanneer de goede resultaten van het eerste kwartaal zouden bevestigd worden.

Beursanalisten zijn van oordeel dat het resultaat aardig beantwoordt aan de verwachtingen. Nochtans daalde de koers van het aandeel gisteren van 692 naar gemiddeld 687 DM. De analisten schrijven dit toe aan het feit dat de beleggers zijn gaan verkopen na de bekendmaking van het resultaat, omdat ze vóór de aankondiging zwaar hadden aangekocht.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud