Floridienne investeertsteeds meer in biotechbedrijven

(tijd) - Het voedings- en chemiebedrijf Floridienne kon zijn omzet en nettowinst lichtjes opdrijven ondanks een moeilijke conjunctuur in 2003. De chemiepool van Floridienne kende wel een lichte achteruitgang, maar dat werd gecompenseerd door een betere agrotak en door de consolidatie van Biochem in de nieuwe afdeling bio-investeringen. Daarin blijft Floridienne sterk investeren.