Advertentie
Advertentie

FMN-België verstevigt positie

(tijd) - De factoringmaatschappij FMN-België, een dochteronderneming van FMN-Holding uit Nederland, heeft in 1989 haar positie op de Belgische markt verstevigd. Dit is gepaard gegaan met een forse omzetstijging, zij het ook met aanloopverliezen. Met het oog op de verdere uitbouw van de aktiviteiten op de Belgische markt, werd het vermogen versterkt tot 40 miljoen fr. Voor 1990 wordt opnieuw een reële omzetgroei verwacht, terwijl in het derde aktiviteitsjaar het breakeven in het bereik wordt geacht.