FN bewapent rivalen Pakistan en India

(tijd) - De wapenfabriek FN levert wapens aan de twee aartsrivalen India en Pakistan. Het Waalse overheidsbedrijf kreeg daarvoor exportvergunningen van de Waalse regering. De kredietverzekeraar Delcredere stelt zich borg voor de afgesloten contracten. In het geval van Pakistan gaat het om een wapenlevering voor ruim een miljoen euro. Dat dossier werd op 14 oktober op de raad van bestuur van Delcredere bij hoogdringendheid besproken, omdat het contract al op 27 juni was getekend. De nationale herverzekeraar besliste borg te willen staan, op voorwaarde dat een exportlicentie zou worden afgegeven. Dat de Waalse minister-president, Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS), nadien de vereiste vergunning heeft afgeleverd, doet vragen rijzen. Pakistan is een risicoland, is verwikkeld in een gewapend conflict met India, en grote delen van Pakistan zijn onder controle van fundamentalistische milities. 'Hoeveel wapens worden er van het corrupte leger niet doorgesluisd naar deze milities?', vraagt een bron bij Delcredere zich bezorg en verontrust af. Bovendien bevoorraadt FN de aartsrivaal India met helikoptermitrailleurs. Een contract met Hindustan Aeronotics van 1,2 miljoen euro is onlangs verhoogd naar 2,4 miljoen euro. Ook dat dossier is op 18 november bij hoogdringendheid goedgekeurd op de raad van bestuur van Delcredere. De ambassade van India in Brussel is meermaals tussenbeide gekomen bij de Waalse regering om het dossier rond te krijgen. WVDV