Advertentie
Advertentie

FN-werknemers wijzen direktievoorstellen af

Het personeel van FN te Herstal gaat niet akkoord met het sociale luik van de voorstellen van de direktie en verzet zich tegen de afbraak van sociale verworvenheden en tegen elke vermindering van vergoedingen. De direktie wil onder meer de vergoedingen met 10 procent verminderen. Het personeel heeft maandag op een algemene vergadering de direktievoorstellen verworpen nadat de vakbonden Setca en CNE de resultaten van de onderhandelingen met de direktie over een ontwerp van arbeidsovereenkomst hadden toegelicht. Vakbonden en direktie kwamen begin deze week wel overeen dat de eindejaarsvergoeding morgen betaald worden. Door likwiditeitsproblemen kon de eindejaarspremie nog niet uitbetaald worden maar na de levering van een belangrijke bestelling zal dit nu wel kunnen gebeuren.