Fokker mag eigen vermogen met 320 miljoen gulden uitbreiden

AMSTERDAM. - De vliegtuigfabrikant Fokker is tevreden over het akkoord met de Nederlandse overheid over de op handen zijnde aandelenemissie. Fokker mag van regering en parlement het eigen vermogen met 320 miljoen gulden uitbreiden. Waarschijnlijk eind november vindt de emissie plaats van 16 miljoen aandelen tegen een koers van 20 gulden per aandeel.