Advertentie
Advertentie

Folder over adoptiepremie

(tijd) - Het ministerie van sociale voorzorg heeft een folder over de adoptiepremie uitgegeven. Deze brochure is bedoeld voor iedereen die een kind heeft geadopteerd na 31 december vorig jaar of eraan denkt dat te doen. De folder kan per briefkaart worden aangevraagd bij de dienst publikaties van het ministerie van sociale voorzorg, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel. Meer informatie op het nummer 02/509.82.86.