Advertentie
Advertentie

Fondsen bestaanszekerheid moeten doorzichtiger worden

(tijd) - De fondsen voor bestaanszekerheid moeten in de toekomst een boekhouding kunnen voorleggen die een getrouw beeld geeft van hun financiële toestand. Ze moeten ook duidelijk uitleggen welke voordelen ze toekennen en hoeveel dat kost.Die -vrij evident overkomende- bepalingen staan in een ontwerp-KB dat de ministerraad vrijdag goedkeurde. Binnen het sociale landschap nemen de fondsen voor bestaanszekerheid een aparte plaats in. De paritair door werkgevers en bonden beheerde en gefinancierde fondsen keren aan de werknemers -doorgaans arbeiders- van een (sub)sector een aantal aanvullende vergoedingen uit. Soms staan ze ook in voor het financieren van opleidingsinitiatieven of ijveren ze voor meer veiligheid op de werkvloer. Op dit moment bestaan er 111 fondsen. Tegelijk leggen de meeste onder hen een bijzonder grote discretie aan de dag over hun financiële reserves en activiteiten. Voor een deel is die discretie zeker ingegeven door de vrees dat de gulzige overheid hun middelen zou afromen. Maar ze voedde ook geruchten over misbruiken. Feit is dat ook de doorsnee-werknemer doorgaans amper geïnformeerd is over de werking van 'zijn' of 'haar' fonds. Ook de overheid weet dat niet. Minister van Arbeid Smet meldde gisteren wel dat de fondsen jaarlijks goed zijn voor zo'n 50 miljard frank aan inkomsten. Maar dat bedrag slaat enkel op de driekwart van de fondsen die zo goed zijn hun bijdragen via de RSZ te laten innen. Het andere kwart opereert bijna helemaal in het duister, want ook de fiscus weet hier van niets.