Fondsenbeleggers vinden appetijt voor aandelen terug

(van onze correspondent)