Fons Transfer

Dat Fons Verplaetse als goeverneur van de Nationale Bank van België pleit voor het nationaal houden van ons aller nationale schuld van ruim 8.000 miljard, kan moeilijk een verrassing genoemd worden. Maar dat hij zijn pleidooi slechts kan staven door een loopje te nemen met de Vlaams-Waalse realiteit, geeft te denken. Het komt zijn geloofwaardigheid en die van de Nationale Bank niet ten goede.