Fons Verplaetse pleit voor vervroegde verkiezingen

(tijd) - De komende parlementsverkiezingen, die normaal in november '95 plaatsvinden, worden best vervroegd. Dit zegt goeverneur Fons Verplaetse van de Nationale Bank in een interview met deze krant. Hij merkt op dat een nieuwe regering beter de begroting '96 kan opstellen dan een uitbollende. Die begroting is cruciaal om de tekortnorm van 3 procent in 1996 te halen. Overigens is die norm niet absoluut voor Verplaetse. 'Zoals in de solden, moet 3,999 procent volstaan. Ik wil wel eens zien wie ons dan zal beletten om mee te doen aan de ene Europese munt.' België en de andere landen van de Europese Unie moeten tegen 1996 hun overheidstekort terugdringen tot drie procent van het bruto binnenlands produkt indien zij van bij de start willen deelnemen aan de Europese ekonomische en monetaire unie. Veel waarnemers betwijfelen of ons land er in de zomer van 1995 zal in slagen om een onpopulaire en geloofwaardige begroting 1996 op te stellen, want enkele maanden later vinden parlementsverkiezingen plaats.