Ford ziet brood in Oosteuropese onderdelenfabrieken

WASHINGTON (reuter) - Net als alle andere ondernemingen van enige betekenis denkt Ford aan investeringen in het Oostblok. De autokonstrukteur denkt daarbij echter eerder aan de produktie van onderdelen dan aan een echte autofabriek. "Volkswagen buiten beschouwing gelaten, zijn we even goed geplaatst als alle anderen om in het Oostblok binnen te dringen.' stelt Harold Poling, aangesteld voorzitter. Eerder viel een plan om in de Sovjetunie een fabriek te bouwen al in het water. Drie struikelblokken, de konvertibiliteit van de roebel, de eisen van de Sovjets om een deel uit voeren en het uitblijven van de verzekering dat de roebel niet zou gedevalueerd worden, bleken toen uiteindelijk onoverkomelijk.