Advertentie
Advertentie

Forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek De KU Leuven houdt dit jaar opnieuw een postacademische opleiding 'Multidisciplinair onderzoek: juridische en wetenschappelijke aspecten'. De opleiding begint met een academische zitting op 2 oktober met als thema 'Toekomst voor grensoverschrijdend forensisch onderzoek?'. Sprekers zijn Serge Brammertz, federaal procureur en adjunct-procureur bij het Internationaal Strafhof; Willy Bruggeman, adjunct-directeur van Europol; Danielle Cailloux van het Joegoslavietribunaal in Den Haag; en Paul van Thielen, directeur-generaal van de gerechtelijke politie. De openingszitting vindt plaats in de Promotiezaal van de KU Leuven, Naamsestraat 22 in Leuven. Inlichtingen: professor Wim van de Voorde, tel: 016/33.65.55, e-mail: wim.vandevoordeauz.kuleuven.ac.be. Federgon Federgon Recruitment, Search & Selection houdt op 9 oktober vanaf 15u30 in het Kasteel van Ruisbroek een lezing: 'How to choose your board'. Professor Alain Siaens leidt in. Moderator is Ann Cattelain, directeur Federgon Recruitment, Search & Selection. Inlichtingen: Sebastien Delfosse, tel: 02/203.38.03, e-mail: sdafedergon.be. Sociale en reguliere economie In samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen en de Cel Sociale Economie houdt de Koning Boudewijnstichting op 17 oktober een rondetafelconferentie over 'Sociale economie en reguliere economie: living apart together?'. Thema's: wat is de impact van de uitwisselingen op de professionalisering van de sociale economie, op de tewerkstelling van kansengroepen, op het maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat zijn opportuniteiten en problemen bij zulke uitwisselingen? Inlichtingen: tel: 02/515.08.97, fax: 02/515.09.55, e-mail: ctavbo-feb.be.