Forfaitaire buitenlandse belasting

(tijd) - Artikel 29 van de fiskale hervormingswet van 7 december '88 heeft op het vlak van de forfaitaire buitenlandse belasting (FBB) een nieuwigheid ingevoerd. De forfaitaire buitenlandse belasting wordt vanaf het aanslagjaar 1990 bij het netto-bedrag gevoegd van de roerende inkomsten die verworven worden in het kader van een beroepswerkzaamheid. Opbrengsten van roerende goederen en kapitalen worden als bedrijfsinkomsten beschouwd als die activa in België of in het buitenland voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt door de genieter. Dat neemt niet weg dat voorheffingen worden toegepast (artikel 33 WIB).