Advertentie
Advertentie

Forfaitaire huisvuilbelasting krijgt ook kritiek van SERV en Mina-raad

(tijd) - Na de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur hebben ook de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Mina-Raad) kritiek op het plan van de Vlaamse regering om de gemeentelijke forfaitaire huisvuilbelasting in te trekken. Na de drie adviezen keert het voorontwerp van decreet nu terug naar de ministerraad. De Vlaamse regering keurde half juli een voorontwerp van decreet goed over de kwestie. Gemeenten mogen volgens het voorontwerp vanaf 1 januari 2005 niet langer een forfaitaire huisvuilbelasting heffen. Die zou sociaal onrechtvaardig zijn omdat iedereen evenveel betaalt, ongeacht het inkomen. De schrapping is een idee van de sp.a-voorzitter, Steve Stevaert. De Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur reageerde al uitermate kritisch en vroeg de regering het voorontwerp weer in te trekken. Ze vindt de motivering onduidelijk. Bovendien heeft de Vlaamse regering niet overlegd met de gemeenten en provincies. Ze schendt daardoor de grondwettelijk gewaarborgde fiscale autonomie van de gemeenten, vindt de raad. Ook de SERV en de Mina-raad hebben hun bedenkingen. De twee adviesorganen tonen zich milder dan de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur en zeggen allebei dat ze principieel voorstander zijn van de afschaffing. De SERV merkt echter op dat de concrete regels ontbreken over hoe de gemeenten hun afvalbeleid concreetmoeten organiseren. Ook de Mina-raad is niet tevreden met de te vage definities in het ontwerpdecreet. De grootste kritiek van de Mina-raad betreft de procedure. Net als de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur betreurt ze dat de gemeenten niet zijn geraadpleegd. BH