Advertentie
Advertentie

Formateur Wathelet wil arbeidskost verlagen

(tijd) - Formateur Wathelet heeft een aantal voorstellen geformuleerd om de arbeidskost te verminderen en aldus de tewerkstelling te verhogen. Eén van die voorstellen is een verlaging van de sociale bijdragen op loon. Progressief zou een bijdrage op het "geheel van de produktiefaktoren' (dus ook investeringen) worden ingevoerd.